תפריט נגיש

מי אנחנו

חברת נמסיס אלגו בע"מ (nemesis-algo ltd. ) שמה לה למטרה לאפשר לקבוצת בעלים לחלק ביינם נכסים מוחשיים באופן שהוא הרבה יותר מהוגן .
החברה בבעלות ובניהול שמאי המקרקעין אחיקם ביתן ובעלת פטנט בין לאומי לחלוקת נכסים הוגנת. בחברה פועלים מתכנתים, שמאי מקרקעין ומתמטיקאים.
מספר הבעלים המשתתפים בחלוקה אינו מוגבל בתנאי שיהיו לפחות שני בעלים. גם מספר הנכסים המיועדים לחלוקה אינו מוגבל בתנאי כמובן שיהיו לפחות שני נכסים לחלוקה. יתרה מכך, מספר הבעלים יכול להיות גבוה , שווה או נמוך למספר הנכסים.
החברה הינה בעלת תכנת מחשב ייחודית פרי פיתוח ממושך המביאה בחשבון את אחוז הבעלות של כל אחד מהבעלים וכן את העדפותיו ביחס לכל אחד מהנכסים .
לאחר הרצת כל הנתונים לעיל במערכת הממוחשבת מתקבלת הקצאה ששומרת בראש ובראשונה על יעילות, כל אחד מהבעלים מקבל לפחות את הערך שסבר מראש שמגיע לו בהתאם להעדפותיו ואף אחד אינו מקנא ברעהו. 
חוסר קנאה הינו כאשר אף אחד מהבעלים סבור , לפי הערכותיו האישיות כי מישהו אחר מחברי הקבוצה קיבל יותר ממנו.
חשוב לציין כי הנכסים יכולים להיות כל דבר מוחשי בעל ערך שוק כגון מקרקעין, דברי אומנות (פסלים , תמונות , אוספים) , מכוניות ,כלי שיט ועוד.